Uvod1

Nahlásenie poruchy


Poruchu je možné nahlásiť online prostredníctvom formulára nižšie. Prosíme Vás o čo najkonkrétnejší popis poruchy. Je možné pridanie fotografie, ktorou získame lepšiu predstavu o Vašej poruche.

Nahlásenie poruchy online


Meno a priezvisko *  
Adresa *  
Číslo bytu *  
Telefón *  
Email *  
Popis poruchy *  
    Údaje označené * sú povinné.
Vyhlásenie dotknutej osoby
 
Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so  zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa BYTEX RV, s.r.o.   , so sídlom Betliarska 4, Rožňava 048 01   , IČO: 36 169 668, zapísane v OR Okresného súdu Košice I,  8975/V  a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach. 
 
Pre viac informácií kliknite sem
 
   

Meno a priezvisko *

Adresa *

Číslo bytu *

Telefón *

Email *

Popis poruchy *Údaje označené * sú povinné.