Uvod1

O nás


Za začiatky správy bytov a bytových domov v Rožňave môžeme považovať aktivity spoločností Bytový podnik Rožňava, Mestský bytový podnik š.p., Bytový podnik š.p., či Oblastný podnik bytového hospodárstva v Rožňave a Domová správa. Tieto vznikli spolu s výstavbou prvých štátnych, mestských a družstevných bytov v Rožňave.


V roku 1997 nadviazala na správu bytov v Rožňave aj spoločnosť Spravbyt Rožňava, s.r.o. Aktuálne Vám ponúkame správu bytových domov pod hlavičkou správcu BYTEX.

 

Našimi prioritami pri zabezpečovaní správy budov a komunikácii s klientom sú:

  • komunikácia a informovanosť
  • transparentnosť a spoľahlivosť
  • dôvera a slušnosť
  • starostlivosť a spolupráca
  • kvalitné a odborné služby
  • komplexné a efektívne riešenia
  • nové nápady a moderné prístupy